ÚČEL VEŘEJNÉ SBÍRKY

Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti

Barokní kostel sv. Františka Xaverského je ústředním objektem jezuitského kláštera ze 17. století. Zatímco obě křídla komplexu, tedy Jezuitská kolej i Reduta, září po nedávných rekonstrukcích novotou, průčelí kostela vykazovalo až do května 2017 známky velkého poškození. Proto Římskokatolická farnost Uherské Hradiště přistoupila k jeho opravě.

Proces obnovy kostela započal po povodni v roce 1997. V letech 2006 – 2007 proběhla rekonstrukce střechy, do roku 2016 byly zrestaurovány sochy, portály a dveře v průčelí. Současná etapa renovace spočívá v opravě fasády a venkovních štukových prvků, repasi oken a restaurování ciferníku věžních hodin. Na základě vypracované a památkáři schválené projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězem se stala stavební společnost PaPP, spol. s r.o., náklady jsou vyčísleny na 6,7 milionu korun.

Kostel neslouží pouze potřebám církevní obce. Konají se zde svatby, koncerty, denně je do něj turistům i věřícím návštěvníkům umožněn díky projektu Otevřené brány přístup, pro zájemce i s komentovanou prohlídkou. Proto se farnost rozhodla požádat o pomoc při financování nejen věřící, ale prostřednictvím Veřejné sbírky také všechny, kterým leží na srdci zachování kulturního dědictví.

STRUKTRURA FINANCOVÁNÍ
opravy fasády kostela sv. Františka Xaverského

1&810 tis. Kč Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště
1&000 tis. Kč město Uherské Hradiště - přímý příspěvek z rozpočtu na rok 2017
500 tis. Kč Zlínský kraj - dotace na stavbu a pronájem lešení z rozpočtu kraje
1&500 tis. Kč zdroje vybrané farností ve sbírkách při mších od věřících
1&890 tis. Kč zatím nepokrytá část předpokládaných výdajů - prostředky získané veřejnou sbírkou

VAŠE ŠTĚDROST POMÁHÁ DOBRÉ VĚCI

0 Kč 1 890 000 Kč
 

STAV ÚČTU SBÍRKY KE DNI 4. 11. 2017 ČINÍ 117 652 Kč

Informace o stavu účtu jsou na webu sbírky aktualizovány 1x týdně.
Přesný stav transparentního účtu je k dispozici online na stránkách České spořitelny.

 

SBÍRKA PROBÍHÁ OD 7. 9. 2017 DO 30. 6. 2018.

DO UKONČENÍ SBÍRKY ZBÝVÁ DNÍ

POSKYTNOUT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK JE SNADNÉ

Není-li Vám lhostejný stav jedné z dominant města Uherské hradiště, zapojte se do sbírky vložením peněz přímo do označených pokladniček v kostele sv. Františka Xaverského nebo převodem na transparentní bankovní účet číslo

4868662349/0800

Jestli využíváte bankovní aplikaci v chytrém telefonu, můžete dar ve výši 100, 200, 500 nebo 1000 Kč jednoduše poukázat naskenováním příslušného QR kódu a potvrzením transakce.

100 Kč QR kód
200 Kč QR kód
500 Kč QR kód
1 000 Kč QR kód

Šlechetné úmysly přináší výhody i pro Vás. V případě, že hodnota darů poskytnutých fyzickou osobou činí nejméně 1 000 Kč ročně, nebo při poukázání darů právnickou osobou ve výši minimálně 2 000 Kč za rok, požádejte o vystavení potvrzení o poskytnutí daru, na jehož základě můžete o hodnotu darů snížit základ daně z příjmu.

POTVRZENÍ O DARU


  • Pro osobu
  • Pro společnost
OSOBNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O PLATBĚ

Please leave this field empty.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním výše uvedených údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a zákona 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů) a jejich zařazením do databáze až do písemného odvolání.

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

KONTAKTNÍ OSOBA

ÚDAJE O PLATBĚ

Please leave this field empty.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním výše uvedených údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a zákona 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů) a jejich zařazením do databáze až do písemného odvolání.